top of page

 

Bloedonderzoek

 

Het bloedonderzoek is een bijkomend onderzoek dat naast het lichamelijk onderzoek frequent wordt uitgevoerd in de paardengeneeskunde. Bloedonderzoek kan antwoord geven op veel vragen omtrent de gezondheid van uw paard en kan van belang zijn voor de diagnose of om een specifiek orgaan letsel te herkennen. De uitslagen kunnen van nut zijn in de beslissing om al dan niet bijkomende onderzoeken te doen, bij het instellen van een behandeling en bij het geven van een prognose. Daarnaast worden ook bloedstalen genomen van paarden die voor export naar het buitenland gaan of bijvoorbeeld bij een dopingcontrole.

 

 

 

Waaruit bestaat bloed:

 

Bloed is het transportsysteem van het lichaam en vervoert o.a. zuurstof, bouwstoffen en afvalstoffen. Het bevat naast celbestanddelen zoals witte en rode bloedcellen, ook een grote verscheidenheid aan vitamines, mineralen, eiwitten en enzymen. Al deze bestanddelen zijn belangrijk voor het functioneren van de organen en voor het regelen van bijvoorbeeld de vochtbalans en zuurtegraad.

Ongeveer 7 tot 10% van het lichaamsgewicht van uw paard bestaat uit bloed. Een volwassen paard van 500kg heeft dan ook ongeveer 40 liter bloed dat in zijn lichaam circuleert.

 

 

 

Afhankelijk van de klacht dat uw paard heeft kan een bloedonderzoek bestaan uit:

 

Hematologie

Erythrogram: De beoordeling van de rode bloedcellen of erythrocyten, de hematocriet en de hemoglobine concentratie.

Leukogram: De beoordeling van de witte bloedcellen of leucocyten. Deze bestaat niet alleen uit een telling van de witte bloedcellen, maar ook uit een morfologische beoordeling of het uitzicht van de witte bloedcellen.

En een beoordeling van de thrombocyten of bloedplaatjes die bijdragen aan het stollingsproces van het bloed.

 

Totaal eiwit en eiwit electroforese

Eiwitten spelen een belangrijke rol in tal van fysiologische processen. Er kan veel informatie bekomen worden door bepaling vanuit serum.

 

Ontstekingsproteïnes

Met een bloedonderzoek is een ontsteking ergens in het lichaam van uw paard te achterhalen. Er treedt namelijk een verandering op in het aantal en de vorm van de witte bloedcellen of leucocyten.

Het aantonen van een ontstekingshaard gaat op basis van de hematologie en het verloop van de eiwit electroferese.

 

Vitamine- en/of mineralentekort

Het paardenlichaam heeft vitamines nodig voor o.a. een goed afweersysteem en de afvoer van afvalstoffen. Mineralen zorgen voor het functioneren van enzymen en hormonen en zijn nodig voor de opbouw van spieren, het groeien van botten en de opname van water en andere stoffen. Een bloedstaal kan de waardes van essentiële vitamines en mineralen aantonen.

 

Lever en galgangen aantastingen

De lever speelt een belangrijke rol bij het verwerken en afvoeren van afvalstoffen.

De meest nuttige parameters kenmerkend voor een leverinsufficiëntie zijn de leverenzymes, de galzuren, en het totale en geconjugeerde bilirubine. Minder specifieke, maar ook te bepalen parameters zijn: hematologie, stollingstijden, glucose, ureum, ammoniak, albumine, globuline en triglyceriden.

 

Beoordeling van spierschade, “tying up” of maandagziekte

Spieraantasting wordt voornamelijk beoordeeld op basis van serum waarden van de enzymes  CK, LDH en AST.

 

Beoordeling van urinaire aantasting

Ook de nieren spelen een belangrijke rol bij het verwerken en afvoeren van afvalstoffen uit het paardenlichaam. Om te achterhalen of uw paard nierproblemen heeft wordt er in het serum gezocht naar verhoogde waarden van ureum en creatinine. Daarnaast is de beoordeling van de urinaire functie gebaseerd op de bepaling van elektrolyten en totaal eiwit.

 

Glycemie of suikerwaarde van het bloed

De glycemie wordt voornamelijk geregeld door de inwerking van insuline en glucagon, maar staat ook onder invloed van vele andere hormonen.

 

Triglyceriden

De vetten aanwezig in het bloed.

 

Ook kunnen ziektes zoals Cushing aangetoond worden in een bloedstaal.

Rekening houdend met de concentratieschommelingen tijdens de verschillende seizoenen wordt er gekeken naar de waarde van het ACTH in het bloed.

 

 

 

 

Heeft u vragen over het bloedonderzoek of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Paardendierenarts Hilde Schillings op het nummer

 

+31 6 41 20 71 77

Paardendierenarts Hilde Schillings
bottom of page