top of page

 

Nieuwe vaccinatie regels België

Het welzijn van onze paarden staat nog steeds centraal in de uitbouw van de paardensport op elk niveau.  In navolging van de internationale ruitersportfederatie FEI, blijft de Belgische Ruitersport Federatie op haar beurt de nodige maatregelen treffen inzake dit dierenwelzijn.

Daarom vindt KBRSF het belangrijk om op een zo breed mogelijke basis de veterinaire reglementen van het FEI te volgen en toe te passen op haar nationale reglementen en sportgebeuren.  Op die manier wordt de normale doorstroming in onze sport bewaakt.

Daarom werd op de Algemene Vergadering van de KBRSF beslist dat vanaf 1 januari 2017 de vaccinatieregels van FEI voor griep worden overgenomen en toegepast voor alle wedstrijdpaarden. Dit wil zeggen dat alle paarden en pony’s die aan wedstrijden deelnemen, van subprovinciaal tot internationaal niveau, voortaan binnen de 6 maand voor de wedstrijd een griepvaccin moeten toegediend gekregen hebben, waar dit tot nu toe binnen de 12 maanden was.  Door deze maatregel stemmen we de vaccinatiereglementen ook af met de algemeen geldende diergeneeskundige principes en de richtlijnen zoals die op de bijsluiters van de griepvaccins te vinden zijn  We volgen hiermee het advies van de veterinaire commissie.   Ook de Raad Van Bestuur van de KBRSF keurde deze wijziging reeds goed.

Het jaar 2016 wordt een overgangsjaar waarbij we de ruiters en de eigenaars van de paarden de tijd krijgen om zich in orde te stellen met deze nieuwe maatregel. 

 

Hieronder vindt u reeds het hoofdstuk over de vaccinaties terug, zoals dat in het nieuwe veterinaire reglement, dat van toepassing wordt op 1 januari 2017, zal verschijnen

De vaccinatiedetails voor griep moeten opgenomen worden in het paspoort, volgens volgende regels:

  • Alle griepvaccinaties zijn in orde, als ze tenminste toegediend worden volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met het reglementair opgelegde vaccinatieschema.

  • Alle vaccinaties moeten toegediend worden door een dierenarts.

  • De gecertificeerde melding “The vaccination history of this horse is correct to date. Last vaccination 00/00/00 (date)” mag gebruikt worden in het duplicaat om een te lange vaccinatiegeschiedenis samen te vatten.

Andere vaccinaties

Alle andere vaccinaties (rhino, tetanos, ..) moeten vermeld worden op de correcte vaccinatiepagina’s van het paspoort.  Buiten de gangbare diergeneeskundige gebruiken zijn er dienaangaande geen reglementaire bepalingen in België.

bottom of page