top of page

 

 

Identificatie & Registratie

 

Onder I&R verstaan we het chippen van uw paard, pony of ezeltje met behulp van een microchip geplaatst door een erkende en bevoegde dierenarts inclusief het in orde brengen van de nodige documenten van uw paard, pony of ezeltje volgens de regels van de Belgische wet.

Waarom moet uw paard geïdentificeerd worden?

 1. In het kader van de voedselveiligheid

 2. Om de traceerbaarheid te garanderen

 3. En om besmettelijke ziektes te vermijden

 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) staat in voor de voedselveiligheid. Paarden, pony’s en ezels maken deel uit van de voedselketen.

 

Elk paard wordt vanaf zijn geboorte beschouwd als een voedselproducerend dier dat op elk ogenblik in de voedselketen terecht kan komen.

Om de bescherming van de volksgezondheid te garanderen, is het noodzakelijk de traceerbaarheid van de paarden en paardachtigen te kunnen garanderen. Zodat in het geval van aanwezigheid van restanten van geneesmiddelen in uw paard, het paard is uit te sluiten voor menselijke consumptie. Dit kan enkel door alle paardachtigen te identificeren.

 

Wanneer dienen paardachtigen verplicht geïdentificeerd te zijn?

 • Elk veulen verblijvend op het Belgisch grondgebied.

 • Elk paard uit een andere lidstaat dat definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht wordt, dient binnen de 30 dagen na aankomst geïdentificeerd te worden.

 • Elk paard uit een derde land dat definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht wordt, dient binnen de 3 maanden na aankomst geïdentificeerd te worden.

 

Een uitzondering is voorzien voor dekhengsten, tijdens het dekseizoen en voor paarden die om medische redenen in een kliniek verblijven. Zij mogen langer dan 90 dagen op het grondgebied verblijven, zonder dat zij als definitief ingevoerd beschouwd worden.

 

Sinds 2008 moeten alle paarden en paardachtigen in België correct geïdentificeerd zijn door een erkend dierenarts, bevoegd voor het in orde brengen van de nodige identificatie documenten.

 

Een correcte identificatie bestaat uit 3 elementen:

 1. EU-conform paspoort (inclusief bijlage IX : Medische behandelingen – eindbestemming van het dier)

 2. Microchip

 3. Identificatie in de centrale databank

 

Het volstaat NIET dat uw paard gechipt is en over een paspoort beschikt! 

De gegevens van uw paard moeten ook geregistreerd worden in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).

 

 

Wat moet u doen om uw paard correct geregistreerd te hebben in België:

 1. Identiciatieaanvraag opsturen naar bcp en/of stamboek.

 2. Factuur betalen aan bcp.

 3. Identificatiedossier wordt naar u opgestuurd.

 4. Paardendierenarts laten komen en ingevulde papieren terugsturen.

 5. Encodering, evt. aflevering van een paspoort  (vroeger werd dan ook nog het mutatiedocument opgestuurd, nu digitaal)

 

 

 

Regels in Nederland:

Vanaf 1 januari 2007 moeten alle paarden en pony’s in Nederland van 6 maanden en ouder een paspoort hebben. Het paspoort is verplicht voor alle paardachtigen.

 

Wat moet u doen om uw paard correct geregistreerd te hebben in Nederland:

 1. Laat de paardendierenarts komen om een chip te plaatsen of te controleren of uw paard een chip heeft.

 2. Vul, samen met de paardendierenarts, het aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) van de KNHS in.

 3. Binnen 7 dagen na het plaatsen van chip opsturen naar KNHS of erkend stamboek*

 4. Paspoort wordt aangetekend retour gestuurd.


*Een paspoort is geldig wanneer het door een erkend stamboek of door de KNHS wordt uitgegeven. Erkende stamboeken kunt u vinden op de website www.nl-paardenpaspoort.nl

 

 

Tot slot: Het paspoort moet altijd bij het paard blijven dit geldt voor zowel paarden in België als in Nederland. Bij verkoop van het paard gaat het paspoort met het paard mee. Als u een paard koopt zorg dan dat u bij de overdracht ook direct het paspoort krijgt. U kunt zelfs een proces verbaal krijgen als u een paard zonder paspoort vervoert of bij u thuis heeft staan. 

 

 

Paardendierenarts Hilde Schillings is erkend dierenarts en bevoegd voor de Identificatie & Registratie van uw paard, pony of ezel in België én in Nederland.

 

Voor vragen of een afspraak kunt u haar bereiken op het nummer

+31 6 41 20 71 77

bottom of page