top of page

Droes

 

De bacterie Streptococcus equi subsp. equi veroorzaakt een zeer besmettelijke aandoening. Wanneer uw paard besmet is, ontstaan er problemen aan de bovenste luchtwegen. Hevige inflammatie van het neusslijmvlies en neusuitvloei is aanwezig, lymfeknopen zwellen extensief en zijn voelbaar in de keelstreek tussen de kaken. Na een aantal dagen zal de zwelling openbarsten, met een dikke, etterige zeer besmettelijke uitvloei. De ziekte is vaak moeilijk te behandelen en berust op het isoleren van aangetaste paarden en het vermijden van direct contact met paarden zonder symptomen. Wanneer uw paard of een paard bij u op stal verdacht wordt van droes is isolatie van groot belang. Om de diagnose te bevestigen moet er van alle verdachte paarden een swab genomen worden van het neusslijmvlies of van een opengebarsten lymfeknoop. De swab wordt vervolgens opgestuurd naar het labo. Contact met andere paarden op stal moet ten alle tijden vermeden worden en alle symptoomloze paarden worden best gevaccineerd tegen droes om verspreiding te beperken.

 

LET OP! Vaccineren alleen is niet voldoende. Isoleren van verdachte paarden en alle materialen die gebruikt worden, is van primordiaal belang!

  • Alle materialen moeten gedesinfecteerd worden met een desinfectans (NIET met chloor) en mogen enkel voor besmette dieren gebruikt worden.

  • Voorkom dat er nieuwe paarden op stal komen.

  • Zorg dat geen enkel paard het terrein verlaat.

Om vroege gevallen te kunnen detecteren is het verstandig om 2 maal daags alle andere paarden op stal te temperaturen.

 

Er is een vaccin op de markt dat in de bovenlip van uw paard wordt geïnjecteerd. De basisvaccinatie bestaat uit 2 entingen met 4 weken tussen, gevolgd door een 3-maandelijkse herhaling in een hoog risico gebied en een 6-maandelijkse herhaling in een laag risico gebied.

bottom of page