top of page

Influenza

 

Influenza is het zeer besmettelijke paardengriepvirus en komt overal ter wereld voor. Het wordt beschouwd als het belangrijkste respiratoire virus bij paarden en veroorzaakt een acute infectie van de bovenste luchtwegen. De symptomen zijn hoge koorts, algemeen zwakke toestand, anorexie en een droge hoest. Luchtwegaandoeningen bij het paard zijn erg belangrijk niet omwille van de directe schade, maar ook vanwege de indirecte invloed op hun prestaties. Niet enkel het virus zelf veroorzaakt problemen in de luchtwegen, maar verzwakt het immuunsysteem waardoor ook andere ziektekiemen van de luchtwegen kunnen aanslaan.

het virus wordt overgedragen door de lucht, via direct contact tussen paarden of via kleding en materialen.

 

Om uw paard een goede weerstand en bescherming tegen deze infectie te bieden, moet uw paard regelmatig gevaccineerd worden.

 

Wanneer u uw paard voor het eerst laat vaccineren is een basisenting bestaande uit 2 vaccinaties met 4-6 weken tussen aangewezen en verplicht voor paarden die deelnemen aan wedstrijden (voor FEI wedstrijden moet vervolgens een 3e keer gevaccineerd worden op 6 maanden).

als uw paard een basisenting gehad heeft (en deze is niet verlopen, d.w.z. hervaccinatie binnen 365dagen na basisenting) kan er jaarlijks gevaccineerd worden.

Een veulen wordt vanaf een leeftijd van 5-6 maanden gevaccineerd tegen influenza, mits zijn moeder goed gevaccineerd is geweest tijdens de dracht.

bottom of page