top of page

Retentio Secundinarum

'het niet (tijdig) afkomen van de nageboorte'

We spreken van retentio secundinarum wanneer de nageboorte 3uur nadat het veulen geboren is nog steeds niet volledig is afgekomen. Over het algemeen komt het bij 2 - 10 % van de drachtige merries voor, maar wanneer er een verlengde dracht, een liggingsafwijking van het veulen of wanneer er een keizersnede wordt uitgevoerd is de kans groter dat het optreedt. 

Initieel zal de dierenarts de merrie behandelen met oxytocine om de baarmoeder samen te laten trekken waardoor de nageboorte los komt. Vervolgens kan de dierenarts gaan voelen waar de placenta nog vast zit aan de baarmoeder. Wanneer enkel oxytocine niet voldoende is kan men de nageboorte afpellen, met gevaar voor het scheuren en achter blijven van kleine stukjes nageboorte, of vullen met water. Door het opnieuw vullen van de placenta 'zak' kan deze loskomen van de baarmoederwand en met lichte hulpen worden verwijdert.

Tegenwoordig is er een alternatief op het vullen van de placenta 'zak'. Bij deze nieuwe methode de 'tuinslang techniek' wordt er een incisie gemaakt in de grote bloedvaten van de achtergebleven navelstreng. Vervolgens wordt er een tuinslang op 'aangesloten' en laat men de bloedvaten van de nageboorte voorzichtig vollopen met lauw-warm water. Op deze manier vult het nageboorteweefsel zelf op met water waardoor de vasthechting aan de baarmoederwand op microvilli niveau (dit zijn de kleine aanhechtingen van de placenta aan de baarmoederwand) wordt gelost. Na 10 tot 15 minuten komt de nageboorte vanzelf los en naar buiten gevallen.

 

Het voordeel van deze techniek is dat de merrie er heel weinig last van ondervindt.

Merrie met retentio secundinarum
Nageboorte laat los
Nageboorte van een paard
bottom of page