top of page

Wolfskiezen

 

Wolfsiezen, PM1,  zijn rudimentaire kiesjes die aanwezig kunnen zijn voor de eerste echte kiezen, de PM2's. Tijdens de evolutie hebben deze kiesjes hun functie verloren. Toch komen wolfskiesjes nog frequent voor bij onze paarden en pony's. Doordat ze voor de echte kiezen liggen kan het zijn dat ze voor problemen zorgen tijdens het rijden met een bit. Om die reden worden de wolfskiezen vaak preventief verwijderd.

Om afweer reacties te voorkomen en een goede extratie uit te kunnen voeren, wordt voor het verwijderen van een wolfskies uw paard of pony zowel algemeen als lokaal verdoofd.

Er bestaat veel verwarring over wie uw paard nu echt mag verdoven.

 

HET VERDOVEN VAN PAARDEN IS ENKEL TOEGESTAAN DOOR DIERENARTSEN.

 

Dierenartsen hebben een Universitaire opleiding gevolgd en dragen de titel 'Arts'. Enkel Artsen mogen handelingen verrichten waar bloed aan te pas komt. Hieronder valt het verdoven en injecteren van geneesmiddelen in de bloedbaan. Ook het trekken van wolfskiezen valt hieronder. Er worden verschillende benamingen door elkaar gebruikt door mensen die het gebit van uw paard behandelen en dit zorgt voor verwarring. Gebitsverzorgers voor paarden en Paardentandartsen zonder Universitair Diploma zijn GEEN Artsen en mogen uw paard NIET verdoven en mogen ook GEEN kiezen trekken.

Paard met wolfskiesjes
Verwijderde wolfskiesjes
bottom of page